wat is scouting?

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Als scoutinggroep zijn wij aangesloten bij Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Als je lid wordt bij Luchtscouting De Drones, ga je naar wekelijkse opkomsten, kun je mee op kamp en deelnemen aan allerlei scouting evenementen. Bij Scouting maak niet alleen vrienden voor het leven, maar groei je ook in je persoonlijke ontwikkeling. Scoutingactiviteiten zijn veel buiten in de natuur. Andere activiteiten staan in het teken van iets goeds doen voor de samenleving. Deze grote diversiteit komt uit de 8 activiteitengebieden waar we onze activiteiten op richten. Daarnaast richten wij ons op de Spelvisie SCOUTS.

SCOUTS

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.

 

De spelvisie bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben.

Samen: Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code: Dit element staat voor de normen en waarden (de 'spelregels'), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor: Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging: Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team: Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel: Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

 

Activiteitengebieden

Bij scouting werken we met 8 activiteitengebieden. Alle opkomsten en activiteiten staan in het teken van één of meerdere van deze activiteitengebieden. de volgende activiteitengebieden komen aan bod in het scoutingspel:
Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, luchtvaart, pionieren en kamperen.

Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.

Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.

Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.

Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).